Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Forum Pomp Ciepła Metalko

Certyfikat F-gazowy UDT dla personelu

Zasady projektowania systemów klimatyzacji i wentylacji

Kurs lutowania twardego płomieniowego 912

XIII Warsztaty Amoniakalne w dniach 10-11.10.2024

XIII Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne – 10-11.10.2024

Hotel Filmar w Toruniu

Warsztaty kierujemy do :

Osób  z kierownictwa dozoru i eksploatacji w zakładach wykorzystujących amoniak w instalacjach chłodniczych – np. dyrektorów technicznych, głównych mechaników, głównych energetyków, liderów, mistrzów
i brygadzistów maszynowni chłodniczych.

 

Cel:

Uzupełnienie, poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie:

  • przestrzegania standardów bezpieczeństwa w chłodnictwie amoniakalnym,
  • korzyści wynikających z wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań techniczno – organizacyjnych
    w chłodnictwie amoniakalnym,
  • przestrzegania wymogów, procedur obowiązujących podczas eksploatacji urządzeń mających wpływ na niezawodność, koszty, wydłużenie pracy amoniakalnych instalacji chłodniczych.

 

Warsztaty będą obejmowały tradycyjnie trzy bloki tematyczne:

  • rozwiązania techniczno-organizacyjne,
  • zagadnienia eksploatacyjne,
  • szeroko rozumiane standardy bezpieczeństwa,

 

Koszt udziału: pierwszej osoby z zakładu: 1400,00 PLN +23%VAT, każda kolejna osoba z tego samego zakładu 1300,00 PLN + 23%VAT (w tym dwa obiady,  2 dni całodzienny bufet kawowy, uroczysta kolacja, materiały dla uczestników).

Dla osób dokonujących zgłoszenia do dnia 1.09.2024 koszt udziału wynosi 1300zł +VAT oraz dla kolejnej osoby z zakładu: 1200zł + VAT.

 

Patronat honorowy 2023r:

 - Prezes Urzędu Dozoru Technicznego,

 - Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców w Warszawie,              

 - Politechnika Bydgoska

 - Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego.

 

 Patronat medialny 2023r:

– miesięcznik „Chłodnictwo &Klimatyzacja”,

- miesięcznik  „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna”,

- biuletyn UDT INSPEKTOR,

- wybrane portale branżowe.

 

Miejsce warsztatów -Hotel Filmar w Toruniu, recepcja tel. +48 56 66 94 919 fax +48 56 66 94 807

rezerwacja@hotelfilmar.pl- zainteresowani indywidualnie rezerwują noclegi w hotelu (zalecamy wcześniejszą rezerwację, aby uniknąć braku wolnych pokoi)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie – Magdalena Firgolska – tel.  504 241 764.

Zgłoszenia prosimy wysyłać  na „karcie zgłoszenia” na adres e-mail: magdalena.firgolska@metalko.com.pl