Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Forum Pomp Ciepła Metalko

Certyfikat F-gazowy UDT dla personelu

Zasady projektowania systemów klimatyzacji i wentylacji

Kurs lutowania twardego płomieniowego 912

Witamy na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Szkoleń i Certyfikacji w Bydgoszczy!

Wizytówka naszej firmy to szkolenia praktyczne, z zajęciami warsztatowymi w otoczeniu techniki branżowej. To wyróżnia nas spośród innych firm szkoleniowych. Prowadzimy warsztaty i ćwiczenia praktyczne.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji prowadzi swoją działalność szkoleniową od roku 2004 na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ.U.2019, poz. 652). Zrzeszamy kilkudziesięciu inżynierów praktyków różnych specjalności. Z naszych usług skorzystało już tysiące osób pracujących w branży chłodniczej, klimatyzacyjnej, pomp ciepła. W roku 2009 Metalko Sp. z o.o.  zostało wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Od 2008 roku prowadzimy szkolenia pod patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa w zakresie szkoleń i egzaminów personelu z dziedziny techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła.

Osobom zainteresowanym oferujemy szkolenia w obszarze:
    • chłodnictwa freonowego, amoniakalnego, CO2
    • pomp ciepła
    • klimatyzacji i wentylacji

    • lutowania twardego płomieniowego 912

Umożliwiamy uzyskanie wiedzy praktycznej i umiejętności w specjalnościach:

    • mechanik urządzeń chłodniczych
    • mechanik urządzeń klimatyzacyjnych
    • maszynista chłodni/ operator amoniakalnych instalacji chłodniczych

Istnieje możliwość uzyskania uprawnień wymaganych od osób pracujących w chłodnictwie, klimatyzacji, wentylacji:

    • certyfikatu F-gazowego UDT dla personelu
    • certyfikatu UDT dla napełniaczy zbiorników ciśnieniowych o poj. pow. 350cm3
    • certyfikatu UDT lub TUeV dla lutowania twardego płomieniowego 912 i spawania
    • uprawnień elektroenergetycznych dla chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji [G1 i G2]
  
Pomagamy zarówno osobom, które chcą się przyuczyć do wykonywania usług w chłodnictwie, klimatyzacji i wentylacji, pompach ciepła, jak również tym, którzy dążą do podwyższenia kwalifikacji zawodowych, stosując sprawdzony system szkolenia. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co sprzyja zdobywaniu wiedzy i umiejętności szczególnie podczas zajęć praktycznych. Kadrę wykładowców tworzą wysokiej klasy specjaliści z branży, najczęściej inżynierowie dysponujący dużą wiedzą praktyczną, w tym eksperci Krajowego Forum Chłodnictwa, inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego oraz wykładowcy Politechniki Bydgoskiej.
W oparciu o umowę zawartą w dniu 17 czerwca 2013 r. pomiędzy METALKO Sp. z o.o. w Bydgoszczy, a firmą Chłodnictwo-Klimatyzacja Włodzimierz Nekanda Trepka z siedzibą w Osielsku, Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji od 1 lipca 2013 r. kontynuuje działalność szkoleniową w ramach firmy METALKO Sp. z o.o.
www.metalko.pl