Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Forum Pomp Ciepła Metalko

Certyfikat F-gazowy UDT dla personelu

Zasady projektowania systemów klimatyzacji i wentylacji

Kurs lutowania twardego płomieniowego 912

X Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne 30.09.2021 - 1.10.2021

X OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY AMONIAKALNE

W dniach 30.09.2021 - 01.10.2021

Nasi Partnerzy:Temat przewodni:

PRZEMYSŁOWE INSTALACJE CHŁODNICZE - WARUNKI PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI

 

Data

Temat wystąpienia

Czas trwania

Prelegent

30.09.2021

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 

8:30 - 9:30

 

Wykład inauguracyjny

 

9:45 – 10:00

Piotr Kamecki

Co to znaczy prawidłowa eksploatacja

 

10:00 – 10:30

Tomasz Fir Espersen Poland Sp. z o.o.

ABC Chłodnictwa- wykres ph jako podstawowe narzędzie

 

10:30 – 11:15

Piotr Kamecki Encotech

Informacja o produktach nowych i zamiennikach za wycofywane 2020-2022. Przykłady technicznych zastosowań

 

11:15 – 11:45

Mikołaj Klenkiewicz

Danfoss Poland Sp. z o.o.

 

PRZERWA KAWOWA / KONSULTACJE PRZY STOISKACH

 

 

11:45 – 12:15

 

Modernizacja układu automatycznego sterowania instalacją amoniakalną

 

12:15 – 12:45

Piotr Sierputowicz, Piotr Ginda-Kopeć  Pomerania Frucht Sp. z o.o.

Koncepcje zdalnego nadzoru, diagnostyki oraz konserwacji urządzeń
 w rozproszonych systemach stacjonarnej detekcji amoniaku

 

12:45 – 13:15

Maciej Rejdych GFG Polska Sp. z o.o.

 

PRZERWA KAWOWA / KONSULTACJE PRZY STOISKACH

 

 

13:15 – 14:00

 

Rozwiązania uszczelnieniowe dla przemysłu chłodniczego

 

14:00 – 14:15

Antoni Wolski  Anga Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o.

Podstawy doboru komponentów chłodniczych instalacji amoniakalnej i ich wpływ na efektywność oraz cenę

 

14:15 – 15:00

Maciej Galiński MGRef Maciej Galiński

 

OBIAD / ZDJĘCIE GRUPOWE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

 

 

15:00 – 16:00

 

 

Samospłacające się rozwiązania chłodnicze. Przewaga konkurencyjna przez zminimalizowanie zużycia energii. Absorpcja amoniakalna i pompy ciepła przyszłość czy teraźniejszość

16:00 – 16:45

Wacław Wiśniewski

Frizo Sp. z o.o.

Grawitacyjne zasilanie parowników

 

16:45 – 17:30

Andrzej Wesołowski

 

PRZERWA KAWOWA / KONSULTACJE PRZY STOISKACH

 

 

17:30 – 18:00

 

Prezentacja i omówienia zagadnień diagnostyczno-serwisowych będących przyczyną awarii oraz zaburzeń pracy amoniakalnych instalacji chłodniczych

18:00 – 18:45

Tomasz Pellowski Coldex Przemysłowe Instalacje Chłodnicze

 

Amoniakalne pompy ciepła

18:45 – 19:30

Gea Refrigeration Poland Sp. z o.o.

 

 

UROCZYSTA KOLACJA

 

 

20:00

 

1.10.2021

Korozja pod izolacją (CUI - Corrosion Under Insulation) – ukryte zagrożenie?

 

8:30 – 9:15

Tomasz Klinkosz Urząd Dozoru Technicznego

Przegląd dostępnych badań nieniszczących w zakresie amoniakalnych instalacji chłodniczych

 

9:15 – 10:00

Marcin Miotk

Navi-test Sp. z o.o.

 

PRZERWA KAWOWA / KONSULTACJE PRZY STOISKACH

 

 

10:00-10:30

 

Doświadczenia MARCOR w zmniejszaniu ilości wody w systemach chłodzenia
 oraz zwiększanie trwałości ocynkowanych elementów chłodni i skraplaczy

 

10:30 – 11:15

Arkadiusz Nalikowski Przedsiębiorstwo Marcor Sp. z o.o.

Bezpieczeństwo chemiczne ludzi, instalacji oraz produktu – skuteczna detekcja wycieków amoniaku

11:15 – 12:00

Aleksander Pachole, Marek Hiero

 Atest Gaz Sp.J.

 

 

PRZERWA KAWOWA / KONSULTACJE PRZY STOISKACH

 

 

12:00 – 12:30

 

 

PANEL DYSKUSYJNY

 

 

Piotr Kamecki Encotech

Mateusz Lisewski  Unitec

Wiesław Neumann RSP Nowość

Edmund Syrocki  Greenyard Frozen

Paweł Niedźwiecki BioConcept- Gardenia Sp.z o.o.

Wpływ gwałtownej zmienności obciążenia na pracę maszynowni instalacji amoniakalnej

 

12:30 – 13:15

Problemy eksploatacyjne amoniakalnej instalacji chłodniczej

 

13:15 – 14:00

Przeglądy komór mroźniczych. Problemy z wentylatorami. Zawory dekompresyjne. Podgrzewanie posadzek. Przegląd chłodnic. Wymiana oleju w sprężarkach amoniakalnych. Drgania- zabezpieczenie przed uderzeniami hydraulicznymi

 

14:00 – 14:45

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

 

14:45 – 15:15

 

OBIAD

 

 

15:15