Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Forum Pomp Ciepła Metalko

Certyfikat F-gazowy UDT dla personelu

Zasady projektowania systemów klimatyzacji i wentylacji

Kurs lutowania twardego płomieniowego 912

XI Warsztaty Amoniakalne w dniach 6-7.10.2022

Temat przewodni: Amoniak to nie tylko instalacje chłodnicze.

W dniach 6-7.10.2022 odbyły się XI Warsztaty Amoniakalne organizowane przez Metalko Sp. z o.o. Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji.

W XI Warsztatach Amoniakalnych uczestniczyło 170 osób reprezentujących zakłady przetwórstwa spożywczego, oparte na chłodnictwie amoniakalnym, a także firmy działające na rzecz chłodnictwa amoniakalnego.

Warsztaty Amoniakalne były objęte honorowym patronatem przez:

- Urząd Dozoru Technicznego

- Politechnikę Bydgoską

- Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców

- IIAR

- Unię Polskiego Przemysłu Chłodniczego

Swoje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne zaprezentowały wiodące na rynku firmy: Johnson Controls Sp. z o.o., Coldex, Atest Gaz Sp. z o.o., Evapflex Sp. z o.o., Wigmors, Frizo Sp. z o.o., Anga Sp. z o.o., Danfoss Poland Sp. z o.o., Grundfos Pompy Sp. z o.o., Teko Polska Sp. z o.o., Navitest Sp. z o.o., Epuro Sp. z o.o., Doster Sp. z o.o., Marcor Sp. z o.o., GEA, Mayekawa.

Warsztaty Amoniakalne słyną od lat z tego, że stanowią platformę wymiany doświadczeń dla osób pracujących na co dzień przy amoniakalnych instalacjach chłodniczych. Dlatego również i tym razem ważnym elementem harmonogramu wydarzenia były bloki dyskusyjne, w których głos zabrali: Paweł Niedźwiecki, Sławomir Lewandowski, Waldemar Pakszys, Krzysztof Makowski, Mateusz Lisewski, Wiesław Numann, Piotr Kamecki. Swoim doświadczeniem z uczestnikami podzielili się eksperci: Zenon Bonca z Politechniki Gdańskiej, Tomasz Klinkosz przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego oraz Pan Andrzej Wesołowski, który nawiązał połączenie z USA.

Wszystko to miało miejsce w gotyckim Toruniu, który witał uczestników Warsztatów Amoniakalnych piękną złotą polską jesienią. A, że nie samym chłodnictwem żyje człowiek, organizatorzy zadbali o to, żeby uczestnikom towarzyszyły znakomite posiłki. Uroczysta kolacja dostarczyła również wrażeń dla ducha, albowiem odbyła się w otoczeniu koncertu kwartetu smyczkowego.

Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie. Już teraz zapraszamy na kolejne Warsztaty Amoniakalne, które odbędą się w dniach 5-6.10.2023!