Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Forum Pomp Ciepła Metalko

Certyfikat F-gazowy UDT dla personelu

Zasady projektowania systemów klimatyzacji i wentylacji

Kurs lutowania twardego płomieniowego 912

Forum Pomp Ciepła

Pierwsze Forum Pomp Ciepła Metalko

Co mają pompy ciepła wspólnego z ogniem? Energię ciepła i żar… merytorycznej dyskusji przedstawicieli różnych firm skupiony wokół problematyki technicznej! To właśnie osiągnęliśmy podczas pierwszego Forum Pomp Ciepła Metalko 2023.

W Forum Pomp Ciepła Metalko, zorganizowanym 8 maja 2023 w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym, udział wzięli, obok gości honorowych, monterzy i serwisanci pomp ciepła, przedstawiciele nauki, konstruktorzy pomp ciepła, autorzy patentów oraz ― z prezentacjami urządzeń czy zagadnień technicznych ― przedstawiciele firm: BeZet [GREE], PANASONIC, FRIZO, MITSUBISHI ELECTRIC, IGLOTECH, KENSOL, Klima-Therm [KAISAI], DAIKIN, BIMS PLUS jako wyłączny dystrybutor pomp ciepła YKF YORK, HARTMANN oraz Urząd Dozoru Technicznego.

Obrady i żarliwą dyskusję, na bazie problematyki ściśle technicznej, poprowadził Eugeniusz Żurakowski z firmy KLIMON – praktyk z ogromnym doświadczeniem i konstruktor własnej pompy ciepła. Znakomitą ramę spotkania stanowiły wystąpienia gościa honorowego – Włodzimierza Marii Nekandy Trepki, który wskazał na długotrwałe chłodnicze tradycje Kujawsko-Pomorskiego Centrum Szkoleń i Certyfikacji METALKO, wielokrotnie zabierał głos w debacie oraz przedstawił problemy prawne, z jakimi borykają się monterzy pomp ciepła popełniający konkretne błędy instalacyjne. Programowy kierunek forum wyznaczały również głosy: Dariusza Butrymowicza z Politechniki Białostockiej, Grzegorza Mizery z Polskiej Akademii Nauk, Marka Jędrzejczaka z firmy THERMOLUX i Krzysztofa Kassa z Akademii Klimatyzacji LG.

Fenomen spotkania w skali ogólnopolskiej dotyczył omawiania problematyki technologicznej pomp ciepła przez reprezentantów konkurencyjnych firm. Odważyli się zasiąść przy wspólnym stole obrad, co pozwoliło uwypuklić uniwersalne wyzwania techniczne wykraczające poza działania konkretnych producentów, marek i firm.  

Zgodnie z wolą ogółu P.T. Uczestników zapraszamy za rok, zajmujemy pozycje startowe i prosimy o sugestie oraz współtworzenie Wydarzenia:

Kujawsko Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji METALKO – organizator