Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Forum Pomp Ciepła Metalko

Certyfikat F-gazowy UDT dla personelu

Zasady projektowania systemów klimatyzacji i wentylacji

Kurs lutowania twardego płomieniowego 912

Maszynista chłodni - operator amoniakalnych instalacji chłodniczych poziom 2

Kurs - Maszynista Chłodni/Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych


Kurs II stopnia jest przeznaczony dla:
- osób, które mają doświadczenie w obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych lub brały udział w 6 -dniowym kursie I stopnia -Maszynista Chłodni/Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych organizowanym przez nasze Centrum Szkoleniowe.
Cel:
- pogłębienie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie takich zadań jak: monitorowanie, analizowanie, sterowanie pracą instalacji, wykonywanie przeglądów, prac konserwacyjnych, wybranych prac naprawczych amoniakalnych instalacji chłodniczych.
- poznanie, przypomnienie, przestrzeganie standardów bhp w trakcie wykonywania powyższych zadań.
Tematyka planowanych pokazów:
• I blok zadaniowy:
1) zasady sterowania i automatyki amoniakalnych instalacji chłodniczych w oparciu o sterownik Siemens "Simatic",
2) główne parametry pracy amoniakalnych instalacji chłodniczych i stosowane elementy kontrolno-pomiarowe układu automatyki,
3) ocena poprawności pracy instalacji na podstawie analizy danych z wizualizacji i archiwizacji parametrów pracy na przykładzie agregatu sprężarkowego i stacji skraplania - wykrywanie zakłóceń,
4) zakłócenia regulacji i wskazań poziomów amoniaku w POC-ach na skutek zaolejenia sond pomiarowych - odolejanie sondy,
5) zakłócenia funkcjonowania stacji zaworowej chłodnicy magazynu mroźni - wykrywanie problemów na podstawie analizy archiwizacji parametrów pracy,  
6) zakłócenia w funkcjonowaniu termosyfonowego układu chłodzenia oleju w agregatach sprężarkowych  - zasady prawidłowego wykonania zbiorników termosyfonowych i rurociągów zasilania i powrotu,
7) wpływ zbyt małej ilości amoniaku w instalacji na jej poprawne funkcjonowanie na przykładzie układu wymiennika wody lodowej zasilanej ze zbiornika płynu ZL,
8) umiejętność poprawnego "czytania" schematów elektrycznych układu sterowania pracą zautomatyzowanych instalacji chłodniczych.
• II blok zadaniowy:
1) regulacja poziomu amoniaku w zbiornikach, zaburzenie w cyklu pracy układu,
2) przełączenie pompy amoniaku na rezerwową,
3) uzupełnienie lub wymiana oleju, wymiana filtra sprężarki, przegląd instalacji powrotu oleju  z separatora do zbiornika sprężarki,
4) przegląd stacji zaworów tunelu zamrażalniczego, sprawdzenie działania sond poziomu NH3 w zbiorniku LVS tunelu,
5) regulacja ciśnienia odtajania tunelu,
6) odolejanie instalacji amoniakalnej,
7) sprawdzenie nastaw zaworów bezpieczeństwa na stole ciśnieniowym,
8) uzupełnienie oleju w tłokowej sprężarce amoniakalnej z zastosowaniem ręcznej pompki oleju oraz dopełnienie oleju w sprężarce śrubowej za pomocą pompy elektrycznej,
9) omówienie na przykładzie sprężarki śrubowej zakresu czynności związanych z wymianą oleju, filtra oleju oraz serwisem trójdrożnego termostatycznego zaworu oleju,
10) wymiana uszczelnienia dławika,
11) serwis niesprawnego zaworu serwotłokowego ICS 3, serwis filtra na zasilaniu, regulacja odparowania  oraz regulacja CVP HP na powrocie z odtajania rozdzielni NH3 chłodni k-44,
12) modernizacja ICS 3 -montaż pilota CVP LP w gnieździe równoległym „P” o zakresie regulacji 0-7 bar jako zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia amoniaku podczas postoju rozdzielni,
13) pokaz kalibrowania zaworu motorowego Hansen,
14) serwis zaworu elektromagnetycznego EVRA -ustalenie przyczyny niesprawności zaworu, praca  z wykorzystaniem oryginalnych zestawów serwisowych.

Organizacja kursu:
• Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji        
• Zajęcia prowadzą liderzy maszynowni chłodniczych z wieloletnią praktyką oraz doświadczony inspektor znający zagrożenia, zasady obowiązujące przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych.
• Planowany czas kursu 30 godz. lekcyjne
• Oczekiwania organizatora wobec uczestników kursu:
- dostarczenie przed kursem scanu opinii/zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy, dotyczącego zgody na pracę na stanowisku maszynisty chłodni/operatora amoniakalnych chłodniczych (dopuszczającego do pracy na wysokości),
- dostarczenie przed kursem scanu uprawnień potwierdzających kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń ujętych w Grupie 2 (wymagane kwalifikacje w zakresie: obsługi, konserwacji -pkt. 5, 6, 7, 10),
- wyposażenie uczestnika kursu w: maskę z pochłaniaczem, odzież roboczą, obuwie, nakrycie głowy, rękawice gumowe, okulary ochronne lub maskę ochronną/tzw. przyłbicę.
• Zainteresowanym uczestnikom oferujemy pomoc odnośnie noclegów i wyżywienia.
• Prosimy o dokładne wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na magdalena.firgolska@metalko.com.pl

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać tel. 504 241 764, 

Karta zgłoszenia