Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Forum Pomp Ciepła Metalko

Certyfikat F-gazowy UDT dla personelu

Zasady projektowania systemów klimatyzacji i wentylacji

Kurs lutowania twardego płomieniowego 912

Maszynista chłodni - operator amoniakalnych instalacji chłodniczych poziom 1

Kurs - Maszynista Chłodni/Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych

W art. 237 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm)  zapisano - „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”.
 
Cele kursu:    

 • zdobycie/doskonalenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zawodzie Maszynista Chodni,
 • zdobycie uprawnień elektroenergetycznych (eksploatacja, dozór) wymaganych w zawodzie,
 • uzyskanie zaświadczenia wg wzoru MEN o ukończeniu kursu w zawodzie Maszynista Chłodni (dodatkowo wpis w przypadku wzięcia udziału w pokazach i ćwiczeniach w zakresie posługiwania się sprzętem ochrony dróg oddechowych i ciała),
 • możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Maszynista Chłodni po zdaniu egzaminu przed ekspertami w dziedzinie chłodnictwa powołanymi przez Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców.

Tematyka szkolenia:

 • Podstawy chłodnictwa.
 • Sprężarki chłodnicze.
 • Aparaty chłodnicze, armatura, rurociągi i automatyka chłodnicza.
 • Automatyka -monitorowanie i sterowanie pracą urządzeń instalacji chłodniczej.
 • Obsługa urządzeń chłodniczych i bhp.
 • Przeglądy, konserwacja i remonty instalacji i urządzeń chłodniczych i bhp.
 • Gospodarka energetyczna w chłodni.


Organizacja szkolenia:

 • Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji + firmy działające w obszarze i na rzecz  chłodnictwa amoniakalnego.               
 • Zajęcia prowadzą m.in. specjaliści wywodzący się bezpośrednio z branży chłodniczej - Eksperci KFCh.
 • Planowany czas szkolenia w wersji podstawowej -53 godz. lekcyjne  + egzamin końcowy

Zainteresowani w ramach kursu mogą dodatkowo:

 • przystąpić do Państwowego Egzaminu Kwalifikacyjnego na wymagane Uprawnienia Elektroenergetyczne (eksploatacja, dozór):
  - grupa 1 - uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
  - grupa 2 - uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz z zakresu ciepłownictwa.
  Zainteresowani ponoszą jedynie opłatę za Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny.
 • O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Baza kursu w naszym hotelu CHEMIK  –tel. 52/374 89 13; 504 241 780.
 • Prosimy o dokładne wypełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej na magdalena.firgolska@metalko.com.pl


Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać tel. 504 241 764

Karta zgłoszenia