Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Forum Pomp Ciepła Metalko

Certyfikat F-gazowy UDT dla personelu

Zasady projektowania systemów klimatyzacji i wentylacji

Kurs lutowania twardego płomieniowego 912

Lutowanie twarde

Kurs lutowania gazowego – lutowanie twarde.

Kurs jest przeznaczony dla osób:
• nie posiadających żadnej wiedzy/umiejętności w zakresie lutowania gazowego twardego,
• posiadających podstawową wiedzę/ umiejętności w zakresie lutowania gazowego twardego lub przeszkolenie    w zakresie spawania gazowego.

Cel kursu - uzyskanie:
•  umiejętności w zakresie ręcznego lutowania gazowego (miedź, mosiądz, stal nierdzewna)
•  zaświadczenia o ukończeniu kursu lutowania gazowego - lutowanie twarde -zgodnego wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej,
•  certyfikatów UDT, TÜV - przez zainteresowane osoby (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zakresie lutowania gazowego twardego wg normy PN-EN ISO 13585).

Zasady doboru uczestników:    
- ukończyli co najmniej szkolę podstawową lub szkołę zawodową,
- ukończyli 18 rok życia,
- posiadają zdolność do wykonywania zawodu lutowacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim.
W kursie mogą uczestniczyć spawacze posiadający książeczkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia o lutowanie gazowe twarde.

Czas trwania i sposób organizacji kursu:
• Kurs 4-dniowy - przeznaczony dla osób nie posiadających żadnego przeszkolenia w zakresie lutowania gazowego twardego lub spawania gazowego–egzaminy 4-dnia,
• Kurs 2-dniowy – przeznaczony dla osób posiadających podstawową wiedzę i umiejętności  w zakresie lutowania gazowego twardego lub spawania gazowego –egzaminy 2-dnia,


Egzaminy po zakończeniu kursu:
• Egzamin wewnętrzny - dla uczestników, którzy nie  przystępują do egzaminu na Certyfikat UDT/ TÜV,
• Egzamin na Certyfikaty – osoby zainteresowane mogą przystąpić do egzaminu przed Jednostką Notyfikowaną UDT, TÜV. Egzamin składany wg wymagań normy PN-EN ISO 13585 -test z wiedzy + wykonanie złącza.

 Kontakt: Magdalena Firgolska tel. 504 241 764, mail: magdalena.firgolska@metalko.com.pl lub Gerard Guźlak tel. 504 241 927 gerard.guzlak@metalko.com.pl

Karta zgłoszenia