Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Forum Pomp Ciepła Metalko

Certyfikat F-gazowy UDT dla personelu

Zasady projektowania systemów klimatyzacji i wentylacji

Kurs lutowania twardego płomieniowego 912

Certyfikat F-gazowy dla personelu

Szkolenie F-gazowe (certyfikat dla personelu kat. I)


Szkolenie i egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany na podstawie: Ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Rozporządzenia Parlamentu (WE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, Ustawy z dnia 12 lipca 2017 o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Szkolenie przeznaczone jest dla:
• Osób dokonujących kontroli szczelności, odzysku, instalowania, konserwację lub serwisowania, demontażu, czyli wszystkich czynności dotyczących postępowania z  fluorowanymi gazami cieplarnianymi w odniesieniu do wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych i przyczepach chłodniach oraz odzysk f-gazów i substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych  i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane

Cel szkolenia:
• Pozyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, celem podjęcia prac oraz zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego w wyżej wymienionym zakresie,
• Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Przystąpienie do egzaminu na Certyfikat dla personelu kategorii I przed odrębną komisją egzaminacyjną.

Tematyka szkolenia zawiera miedzy innymi:
• Ogólne przepisy prawne
• Rodzaje substancji kontrolowanych i f- gazowych
• Budowa urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane i f- gazowe
• Wymagania w zakresie montażu, obsługi, konserwacji, naprawy, kontroli urządzeń
• Metody, systemy i urządzenia stosowane przy napełnianiu, odzysku, recyklingu, regeneracji
   czynników chłodniczych – ćwiczenia praktyczne
• Odzysk i napełnianie czynnika chłodniczego – ćwiczenia praktyczne
• Zajęcia praktyczne w zakresie instalacji, obsługi, konserwacji, naprawy, odzysku, kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających f- gazy (praca z urządzeniami, ćwiczenia na dwóch układach szkoleniowych).

Organizacja szkolenia:
• Szkolenie zaplanowano na 2 dni . Po zakończeniu przewidziano Egzamin Kwalifikacyjny przed Jednostką Egzaminującą akredytowaną przez UDT.
• Szkolenie  i egzamin odbędzie się w Kujawsko-Pomorskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji
• Szkolenie prowadzi kadra akredytowana przez UDT.
•  nr akredytacji UDT dla firmy Metalko jako jednostki szkolącej: FGAZ-S/27/0004/16
• Egzamin na Certyfikat dla personelu przeprowadzany jest przed odrębną komisją egzaminacyjną akredytowaną przez Urząd Dozoru Technicznego   

Certyfikat wydany po zdanym egzaminie przez Jednostkę Certyfikującą jest ważny bezterminowo!
Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej „Karcie Zgłoszenia” na:
e-mail: magdalena.firgolska@metalko.com.pl tel. 504 241 764.    

Karta zgłoszenia