Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Forum Pomp Ciepła Metalko

Certyfikat F-gazowy UDT dla personelu

Zasady projektowania systemów klimatyzacji i wentylacji

Kurs lutowania twardego płomieniowego 912

Zasady projektowania systemów chłodzenia

Zasady Projektowania Systemów Chłodzenia            

Cel szkolenia:

  • Poznanie zasad  sporządzania dokumentacji technicznej układu chłodniczego w przypadku:

1)projektowania nowego układu chłodniczego,
2)projektowania modernizacji funkcjonującego układu chłodniczego,
3)dostrzeżenia braku dokumentacji technicznej dla funkcjonującego układu chłodniczego,
4)dostrzeżenia niezgodności dostępnej dokumentacji technicznej z konstrukcją funkcjonującego układu chłodniczego.

  • Zdobycie umiejętności w zakresie posługiwania się wybranymi programami doborowymi.
  • Uzyskanie "Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia - Zasady Projektowania Systemów Chłodzenia".


Tematyka szkolenia:

  • Bilans cieplny - zasady sporządzenia.
  • Dobór elementów instalacji chłodniczej - zasady doboru.
  • Bilans cieplny - przegląd i zastosowanie wybranych programów doborowych
  • Dobór elementów instalacji chłodniczej - przy użyciu wybranych programów doborowych.
  • Zastosowanie programów doborowych przy wykonywaniu schematów instalacji chłodniczych

Organizacja szkolenia:

  • Miejsce szkolenia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji.
  • Uczestnicy proszeni są o zabranie z sobą laptopów.

Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej „Karcie Zgłoszenia” na  e -mail:magdalena.firgolska@metalko.com.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać  telefonicznie u koordynatora szkolenia pod numerem telefonu:kom. 504 241 764,

   
Zapraszamy Państwa do udziału.
 

Karta zgłoszenia