Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Forum Pomp Ciepła Metalko

Certyfikat F-gazowy UDT dla personelu

Zasady projektowania systemów klimatyzacji i wentylacji

Kurs lutowania twardego płomieniowego 912

Mechanik urządzeń chłodniczych

Mechanik Urządzeń Chłodniczych


Grupa docelowa:

 • Monterzy, serwisanci urządzeń chłodniczych
 • Osoby chcące przyuczyć się do zawodu Mechanik Urządzeń Chłodniczych

Cel szkolenia:

 • Zdobycie, pogłębienie specjalistycznej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności w zawodzie Mechanik Urządzeń Chłodniczych.
 • Uzyskanie:
  -  „Zaświadczenia/Certyfikatu o ukończeniu szkolenia

Ilość godzin: 30
Tematyka szkolenia:

 • Podstawy chłodnictwa

 • Urządzenia chłodnicze. Elementy automatyki chłodniczej

 • Elektromechanika chłodnicza.

 • Automatyka i sterowanie pracą urządzeń chłodniczych.


 • Montaż i obsługa urządzeń chłodniczych.

 • Eksploatacja i konserwacja oraz naprawy freonowych urządzeń chłodniczych.


 • Zajęcia na obiekcie handlowym posiadającym dużą instalację chłodniczą.
 • Zajęcia na 2 profesjonalnych, szkoleniowych freonowych układach chłodniczych.


Kadra szkoleniowa:

 • eksperci Krajowego Forum Chłodnictwa, inżynierowie, magistrowie inżynierowie w dziedzinie chłodnictwa, czynnie wykonujący zawód chłodnika, biegły sądowy w dziedzinie chłodnictwa,  specjaliści z firm działających w chłodnictwie.

Formy nauczania:

 • wykład, pokaz, prezentacja układu chłodniczego, praca praktyczna na szkoleniowych układach chłodniczych

Materiały merytoryczne dla uczestników:

 • skrypt przygotowany przez trenerów KPCSiC
 • notatnik i długopis

Dodatkowe świadczenia dla uczestników:
catering (napoje ciepłe i zimne, słodycze, kanapki)

Rekrutacja i wnoszenie opłat:
- zgłoszeń prosimy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym, wysyłając go na e -mail: magdalena.firgolska@metalko.com.pl
- opłaty za szkolenie przyjmujemy w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Szczegółowych informacji udziela koordynator szkolenia:
- Magdalena Firgolska, tel. 504 241 764, magdalena.firgolska@metalko.com.pl

Karta zgłoszenia