Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Forum Pomp Ciepła Metalko

Certyfikat F-gazowy UDT dla personelu

Zasady projektowania systemów klimatyzacji i wentylacji

Kurs lutowania twardego płomieniowego 912

Projektowanie układów wody lodowej

Projektowanie układów wody lodowej

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • Osób mających zamiar pracować w projektowaniu oraz do projektantów pragnących podwyższyć kwalifikacje zawodowe.
  • Szkolenie skierowane jest również do doradców techniczno - handlowych, szefów zespołów montujących i serwisujących systemy wentylacji i klimatyzacji.

Cel szkolenia:

  • Poznanie i stosowanie zasad obowiązujących w projektowaniu układów wody lodowejUczestnicy seminarium otrzymają
  • Zaświadczenie/ Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Tematyka szkolenia :
1.    Właściwości nośników chłodu w instalacjach wody lodowej
2.    Zasady doboru i regulacji automatycznej klimakonwektorów
3.    Automatyka układów chłodu w centralach wentylacyjnych
4.    System stałego i zmiennego przepływu w instalacji wody lodowej
5.    Wymiarowanie hydrauliczne instalacji wody lodowej
6.    Równoważenie instalacji wody lodowej
7.    Schematy ideowe źródeł chłodu, zabezpieczenie przed wzrostem temperatury parowania
8.    Omówienie rozwiązań stosowanych w galeriach handlowych (pętla wodna, zbiorniki akumulacyjne)
9.    Przykład obliczeniowy instalacji wody lodowej w budynku biurowym

Organizacja szkolenia:

  • Zajęcia poprowadzi projektant z wieloletnim doświadczeniem, praktyk, .
  • Miejsce szkolenia: Kujawsko – Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji.
  • Uczestnicy są proszeni o wzięcie laptopów z zainstalowanym programem Excel
  • Zainteresowanym oferujemy pomoc w zakresie  rezerwacji noclegów.
  • O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej „Karcie Zgłoszenia” na e -mail: magdalena.firgolska@metalko.com.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie u koordynatora szkolenia pod numerem telefonu: 504 241 764, kom. 504 241 927

Zapraszamy Państwa do udziału

Karta zgłoszenia