Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Forum Pomp Ciepła Metalko

Certyfikat F-gazowy UDT dla personelu

Zasady projektowania systemów klimatyzacji i wentylacji

Kurs lutowania twardego płomieniowego 912

Lutowanie twarde płomieniowe 912

Kurs lutowania twardego płomieniowego 912

 

Kurs jest przeznaczony dla osób:

 • nie posiadających żadnej wiedzy/umiejętności w zakresie lutowania gazowego twardego,
 • posiadających podstawową wiedzę/ umiejętności w zakresie lutowania gazowego twardego lub przeszkolenie w zakresie spawania gazowego.

 

Cel kursu - uzyskanie:

 • umiejętności w zakresie ręcznego lutowania gazowego (miedź, mosiądz, stal nierdzewna)
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu lutowania gazowego - lutowanie twarde -zgodnego wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • certyfikatów UDT, TÜV - przez zainteresowane osoby (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zakresie lutowania gazowego twardego wg normy PN-EN ISO 13585).

 

Zasady doboru uczestników:     

- ukończyli co najmniej szkolę podstawową lub szkołę zawodową,

- ukończyli 18 rok życia,

- posiadają zdolność do wykonywania zawodu lutowacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim.

W kursie mogą uczestniczyć spawacze posiadający książeczkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia o lutowanie gazowe twarde.

 

Czas trwania i sposób organizacji kursu:

 • Kurs 4-dniowy - przeznaczony dla osób nie posiadających żadnego przeszkolenia w zakresie lutowania gazowego twardego lub spawania gazowego–egzaminy 4-dnia,
 • Kurs 2-dniowy – przeznaczony dla osób posiadających podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie lutowania gazowego twardego lub spawania gazowego, odnawiających egzamin –egzaminy 2-dnia

 

Egzaminy po zakończeniu kursu:

 • Egzamin wewnętrzny -dla uczestników, którzy nie przystępują do egzaminu na Certyfikat UDT/ TÜV,
 • Egzamin na Certyfikaty –osoby zainteresowane mogą przystąpić do egzaminu przed Jednostką Notyfikowaną UDT, TÜV. Egzamin składany wg wymagań normy PN-EN ISO 13585 -test z wiedzy + wykonanie złącza.

 

Wariant szkolenia – egzamin przez Jednostką Notyfikowaną

 

Kurs 4-dniowy – łącznie 37 godz. lekcyjnych = 14 godz. szkol. teoretyczne. +23 godz. ćwiczenia  praktyczne

 

Kurs 2-dniowy – łącznie 18 godz. = 7 godz. szkol. teoretyczne +11 godz. ćwiczenia praktyczne

 

 

 

Egzamin przed Jednostką Notyfikowaną

złącze egzaminacyjne o średnicy: d ≤ 28 mm

 

złącze egzaminacyjne o średnicy: d ≤ 42 mm

 

złącze egzaminacyjne o średnicy: d ≤ 64 mm

 

złącze egzaminacyjne o średnicy: d ≤ 89 mm

 

 

 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe przed rozpoczęciem kursu.
 • W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom całodzienny bufet kawowy.
 • Zainteresowanym osobom/firmom oferujemy pomoc w zakresie rezerwacji noclegów i wyżywienia w naszym Hotelu..
 • Karcie zgłoszenia należy przesłać na adres e -mail: magdalena.firgolska@metalko.com.pl tel. 504 241 764lub Gerard Guźlak tel. 504 241 927 gerard.guzlak@metalko.com.pl

 
Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora szkolenia -tel. 504 241 927, 504 241 764                                                                                                                                                                                                                                                                   

Karta zgłoszenia