Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Forum Pomp Ciepła Metalko

Certyfikat F-gazowy UDT dla personelu

Zasady projektowania systemów klimatyzacji i wentylacji

Kurs lutowania twardego płomieniowego 912

Napełniacz pojemników ciśnieniowych

Uprawnienia dla osób napełniających ciśnieniowe zbiorniki przenośne gazami skroplonymi o pojemności powyżej 350 cm3

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1008)Tematyka kursu i egzaminu:
1.    Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
2.    Przepisy prawne
3.    Zbiorniki przenośne, ich badania i naprawy,
4.    Konstrukcja zbiorników przenośnych
5.    Znakowanie zbiorników przenośnych
6.    Napełnianie zbiorników- ćwiczenia praktyczne
7.    Składowanie zbiorników przenośnych

Po zakończeniu szkolenia nastąpi egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego


Zgłoszeń prosimy dokonywać na podstawie załączonej karty zgłoszenia, wysyłając ją na adres e-mail: magdalena.firgolska@metalko.com.pl tel. 504 241 764 lub Gerard Guźlak tel. 504 241 927 gerard.guzlak@metalko.com.pl

Karta zgłoszenia