Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

KONFERENCJA CO2

Certyfikat f-gazowy UDT dla personelu. Szkolimy on-line!

Zasady Projektowania Systemów Klimatyzacji i Wentylacji

Kurs lutowania twardego

Seminarium dla nadzoru

 Seminarium –dla osób sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych.

 

Cele seminarium:                                                                                                

 • zdobycie/doskonalenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych,
 • możliwość zdobycia wymaganych uprawnień elektroenergetycznych (eksploatacja, dozór) –Grupa 1 i 2,
 • uzyskanie zaświadczenia wg wzoru MEN o ukończeniu seminarium.

 

Tematyka seminarium:

 • Podstawy chłodnictwa –budowa i zasada działania amoniakalnych instalacji chłodniczych (możliwość skonsultowania funkcjonowania własnych instalacji amoniakalnych).
 • Monitorowanie i sterowanie pracą amoniakalnych instalacji chłodniczych o różnym stopniu zautomatyzowania, w kontekście oszczędnej gospodarki w zakresie zużycia:

- energii elektrycznej,

- wody,

- oleju, itd.

 • Zadania wykonywane przez zespół pracowników na amoniakalnej instalacji chłodniczej -obowiązujące przepisy:

- bieżąca obsługa,

- przeglądy,

- prace konserwacyjne,

- prowadzenie możliwych prac naprawczych.

 • Zarządzanie pracą zespołu maszynistów chłodni/operatorów amoniakalnych instalacji chłodniczych w ramach sprawowanego nadzoru -obowiązujące przepisy.
 • Co to znaczy maszynownia bezobsługowa ?

 

Zainteresowani seminarium mogą dodatkowo:

 • przystąpić do Państwowego Egzaminu Kwalifikacyjnego na wymagane Uprawnienia Elektroenergetyczne (eksploatacja, dozór):

- grupa 1 - uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,

- grupa 2 - uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń  chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz    z zakresu ciepłownictwa.

Zainteresowani ponoszą jedynie opłatę za Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny..

 

Organizacja seminarium:

 • Miejsce seminarium: Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji + zakłady, w których funkcjonują amoniakalne instalacje chłodnicze + firmy, działające na rzecz chłodnictwa amoniakalnego.
 • Zajęcia prowadzą specjaliści pracujący w chłodnictwie -eksperci KFCh.
 • Planowany czas seminarium 34 godz. lekcyjnych (w tym 8 godz. lekcyjnych - zajęcia na terenie zakładów działających z wykorzystaniem amoniakalnych instalacji chłodniczych).
 • Optymalna liczba uczestników – ok.15/20 osób.

 

 • O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Baza seminarium –siedziba naszego Centrum Szkoleniowego -ul. Hutnicza 106 w Bydgoszczy.
 • Prosimy o dokładne wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na magdalena.firgolska@metalko.com.pl

 

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać tel.504 241 764, 504 241 927; 784 075 860; 

Karta zgłoszenia