Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Forum Pomp Ciepła

Certyfikat f-gazowy UDT dla personelu

Zasady Projektowania Systemów Klimatyzacji i Wentylacji

Kurs lutowania twardego

Warsztaty amoniakalne

                                     

XI Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne -     6-7.10.2022

Miejsce Warsztatów: Hotel Filmar w Toruniu

 

Warsztaty kierujemy do :

Osób  z kierownictwa dozoru i eksploatacji w zakładach wykorzystujących amoniak w instalacjach chłodniczych – np. dyrektorów technicznych, głównych mechaników, głównych energetyków, liderów, mistrzów i brygadzistów maszynowni chłodniczych.

Cel:

Uzupełnienie, poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie:

  • przestrzegania standardów bezpieczeństwa w chłodnictwie amoniakalnym,
  • korzyści wynikających z wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań techniczno–organizacyjnych
    w chłodnictwie amoniakalnym,
  • przestrzegania wymogów, procedur obowiązujących podczas eksploatacji urządzeń mających wpływ na niezawodność, koszty, wydłużenie pracy amoniakalnych instalacji chłodniczych.

 

Warsztaty będą obejmowały tradycyjnie trzy bloki tematyczne:

  • rozwiązania techniczno-organizacyjne,
  • zagadnienia eksploatacyjne,
  • szeroko rozumiane standardy bezpieczeństwa,

 

Organizacja Warsztatów:

  • Udział uczestników w wystąpieniach przygotowanych przez:

- specjalistów z firm działających w obszarze i na rzecz chłodnictwa amoniakalnego,

- przedstawicieli instytucji działających w obszarze chłodnictwa amoniakalnego np. UDT, uczelnie,

- osoby z kierownictwa dozoru i eksploatacji w zakładach wykorzystujących amoniak w instalacjach chłodniczych

  • Dostęp uczestników do informacji przygotowanych przez firmy, instytucje na stoiskach: wystawowych i konsultacyjnych.

 

Patronat honorowy:

 - Prezes Urzędu Dozoru Technicznego,

 - Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców w Warszawie,              

 - Politechnika Bydgoska w Bydgoszczy,

 - Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego.

 

 Patronat medialny:

– miesięcznik „Chłodnictwo &Klimatyzacja”,

- miesięcznik  „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna”,

- biuletyn UDT INSPEKTOR,

- wybrane portale branżowe.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie – Magdalena Firgolska – tel. 504 241 764.

Zgłoszenia prosimy wysyłać  na „karcie zgłoszenia” na adres e-mail: magdalena.firgolska@metalko.com.pl

 Oświadczenie:

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem X Warsztatów Amoniakalnych i zobowiązuję się do jego stosowania

Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV2 ( COVID ) oraz w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/am kontaktu z osobami chorymi.

Równocześnie oświadczam, że nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Karta zgłoszenia