Certyfikat f-gazowy dla personelu

Zasady Projektowania Systemów Klimatyzacji i Wentylacji

Kurs lutowania twardego

Kurs: Maszynista chłodni-operator amoniakalnych instalacji chłodniczych poziom I

Warsztaty amoniakalne

                                       Kujawsko – Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

                                                    85-825  Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65

                                                 tel., 784 075 860, 504 241 927; fax 52 374 73 87

                                                         www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

                             

                            

 

VIII Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne - 25-26.10.2018

 

Warsztaty Amoniakalne -zagadnienia poruszane w ankietach przez uczestników.

 

Warsztaty są przeznaczone dla:

 • Osób z kierownictwa dozoru i eksploatacji w zakładach wykorzystujących amoniak w instalacjach chłodniczych – np. dyrektorów technicznych, głównych mechaników, głównych energetyków, mistrzów i brygadzistów maszynowni chłodniczych.

Cel:

Uzupełnienie, poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie:

 • przestrzegania standardów bezpieczeństwa w chłodnictwie amoniakalnym,
 • korzyści wynikających z wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań techniczno –organizacyjnych  w chłodnictwie amoniakalnym,
 • przestrzegania wymogów, procedur obowiązujących podczas eksploatacji urządzeń mających wpływ na niezawodność, koszty, wydłużenie pracy amoniakalnych instalacji chłodniczych,

Przykłady tematów/zagadnień zgłaszanych w ankietach na Warsztaty:

 • ocena zgodności zespołów ciśnieniowych instalacji ziębniczych -aspekty formalne i techniczne/UDT,
 • zasady właściwej eksploatacji instalacji,
 • planowanie, wykonywanie i dokumentacja okresowych prac konserwacyjno-remontowych,
 • sterowanie i automatyka pracy amoniakalnych instalacji chłodniczych ,
 • trendy w projektowaniu instalacji chłodniczych,
 • poprawa szeroko rozumianej efektywności energetycznej instalacji chłodniczych,
 • modernizacja „starych instalacji” -czy i co warto modernizować,
 • wypadki w instalacjach amoniakalnych -prezentacja różnych przypadków,
 • wyposażenie pracowników maszynowni amoniakalnych w niezbędny/konieczny sprzęt bhp,
 • systemy detekcji amoniaku -wymagania prawne dla amoniakalnych instalacji chłodniczych, rozmieszczenie i rodzaje sensorów, progi wykrywalności, współpraca z automatycznym sterowaniem pracą maszynowni.

Dostęp uczestników do informacji przygotowanych przez Firmy na stoiskach:

- wystawowych i konsultacyjnych.

Organizacja warsztatów:  

 • Patronat honorowy:

 - Prezes Urzędu Dozoru Technicznego,

 - Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców w Warszawie,               .

- Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

 • Patronat medialny:

– miesięcznik „Chłodnictwo &Klimatyzacja”,

- miesięcznik  „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna”,

- biuletyn UDT INSPEKTOR,

- wybrane portale branżowe.

 • Koszt udziału jednej osoby z zakładu: 800,00 PLN +23%VAT, każda kolejna osoba z tego samego zakładu 700,00 PLN + 23%VAT (w tym dwa obiady, 2 dni całodzienny bufet kawowy, uroczysta kolacja, materiały dla uczestników seminarium).
 • Miejsce warsztatów -Hotel Rubbens&Monet –Łysomice k. Torunia, recepcja tel. 56 678 30 15/16; kom.  602 728 744; www.rubbens.pl; – najpóźniej do 8 października 2018 ! -zainteresowani indywidualnie rezerwują noclegi w hotelach: Monet - pokój 1-osobowy 140 PLN/brutto, pokój 2-osobowy 190 PLN/brutto lub Rubbens -pokój 1-osobowy -130 zł/brutto, pokój 2-osobowy 180 zł/brutto (rozliczenie za noclegi bezpośrednio z hotelami).
 • O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie – Grzegorz Starszak – tel. 784 075 860; 504 241 927.

Zgłoszenia prosimy wysyłać  na „karcie zgłoszenia” na adres e-mail grzegorz.starszak@metalko.com.pl

lub  fax: 52 374 73 87.

Karta zgłoszenia