Certyfikat f-gazowy dla personelu

Zasady Projektowania Systemów Klimatyzacji i Wentylacji

Kurs lutowania twardego

Kurs: Maszynista chłodni-operator amoniakalnych instalacji chłodniczych poziom I

Mechanik urządzeń chłodniczych

Mechanik Urządzeń Chłodniczych


Grupa docelowa:

 • Liderzy w działach serwisu i montażu od kilku lat pracujących w zawodzie: Mechanik Urządzeń Chłodniczych lub Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych;
 • Osoby chcące przyuczyć się do zawodu Mechanik Urządzeń Chłodniczych

Cel szkolenia:

 • Zdobycie, pogłębienie specjalistycznej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności w zawodzie Mechanik Urządzeń Chłodniczych.
 • Uzyskanie:
  -  „Zaświadczenia/Certyfikatu o ukończeniu szkolenia

Ilość godzin: 70
Tematyka szkolenia:

 • Podstawy chłodnictwa
  - podstawy termodynamiki
    termodynamika pary
  - czynniki chłodnicze
  - termodynamika w obiegu chłodniczym
 • Urządzenia chłodnicze. Elementy automatyki chłodniczej
  - sprężarka- przeznaczenie i rodzaje
  - charakterystyka wymienników ciepła
  - presostaty
  - zawory elektromagnetyczne
 • Elektromechanika chłodnicza.
  - podstawy elektromechaniki
  - prąd przemienny i trójfazowy
  - silniki elektryczne
  - zabezpieczenia obwodów
 • Automatyka i sterowanie pracą urządzeń chłodniczych.
  - podstawy sterowania
  - zabezpieczenia
  - sygnały alarmowe
  - rozruch i sterowanie silników
  - skraplacze
  - sterowanie pracą urządzeń chłodniczych
 • Montaż i obsługa urządzeń chłodniczych.
  - przebieg montażu
  - instalowanie wymienników
  - montaż agregatu skraplającego
  - montaż rurociągów
  - montaż automatyki chłodniczej
  - regulacja i uruchomienie urządzenia chłodniczego
  - naprawa urządzeń chłodniczych
 • Eksploatacja i konserwacja oraz naprawy freonowych urządzeń chłodniczych.
  - przegląd i serwis urządzeń chłodniczych
  - konserwacja urządzeń chłodniczych
  - sprawdzenie sprężarki
  - sprawdzenie napełnienia czynnikiem chłodniczym, napełnienie układu czynnikiem chłodniczym
  - sprawdzenie skraplaczy
  - ustalenie przyczyny nieprawidłowego działania urządzenia chłodniczego
 • Zajęcia praktyczne na obiekcie handlowym posiadającym dużą instalację chłodniczą.
 • Zajęcia praktyczne na 2 profesjonalnych, szkoleniowych freonowych układach chłodniczych.


Kadra szkoleniowa:

 • eksperci Krajowego Forum Chłodnictwa, inżynierowie, magistrowie inżynierowie w dziedzinie chłodnictwa, czynnie wykonujący zawód chłodnika, biegły sądowy w dziedzinie chłodnictwa,  specjaliści z firm działających w chłodnictwie.

Formy nauczania:

 • wykład, pokaz, prezentacja układu chłodniczego, praca praktyczna na szkoleniowych układach chłodniczych

Materiały merytoryczne dla uczestników:

 • skrypt przygotowany przez trenerów KPCSiC
 • notatnik i długopis

Dodatkowe świadczenia dla uczestników:
catering (napoje ciepłe i zimne, słodycze, kanapki)

Rekrutacja i wnoszenie opłat:
- zgłoszeń prosimy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym, wysyłając go na:
fax: 52 374 73 87 lub e -mail: magdalena.firgolska@metalko.com.pl
- opłaty za szkolenie przyjmujemy w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Szczegółowych informacji udziela koordynator szkolenia:
- Magdalena Firgolska, tel. 504 241 764, magdalena.firgolska@metalko.com.pl

Karta zgłoszenia