Certyfikat f-gazowy dla personelu

Zasady Projektowania Systemów Klimatyzacji i Wentylacji

Kurs lutowania twardego

Kurs: Maszynista chłodni-operator amoniakalnych instalacji chłodniczych poziom I

Monter klimatyzatorów typu split

MONTER KLIMATYZATORÓW TYPU SPLIT I MULTISPLIT - szkolenie praktyczne

 Szkolenie przeznaczone jest dla:
- monterów klimatyzacji
- serwisantów
- osób, które chcą nabyć nowe umiejętności praktyczne w zakresie montażu i serwisu klimatyzacji.
Tematyka szkolenia:
1.Praktyczne zapoznanie się z budową typowych klimatyzatorów typu split i multisplit – demonstracja jednostek zewnętrznych i wewnętrznych.
2.Wstęp do montażu: limity odległości w pionie, poziomie, opis poszczególnych kroków montażowych, prezentacja niezbędnych narzędzi.
3.Zasadnicza faza szkolenia:
- wieszanie, przykręcanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych
- rury freonowe: opis rur, średnic, izolacji, pokaz próbek, przypomnienie limitów odległościowych, pułapki olejowe
- pokaz akcesoriów montażowych: uchwyty, wieszaki, koryta PCV, itp.;
- instalacja elektryczna: opis instalacji zasilania elektrycznego, sterowania, dobór zabezpieczeń elektrycznych
- montaż instalacji elektrycznej na demonstracyjnym zestawie
- instalacja odpływu skroplin: zasady montażu, rodzaje materiałów, opis akcesoriów montażowych
- montaż odpływu skroplin na zestawie pokazowym
- opis pompy skroplin
- uruchamianie: suszenie pompą próżniową, zasady dopełniania czynnika, ćwiczenia na pokazowym zestawie
- opis układu sterowania klimatyzatora, opis pilota: włączanie funkcji i testowanie demonstracyjnego urządzenia z praktycznym udziałem uczestników
4.Opis zasad montażu jednostek innych niż ścienne.
5.Typowe awarie klimatyzatorów i sposoby ich usuwania.
6.Pytania i odpowiedzi.

Organizacja szkolenia:

  • Miejsce szkolenia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
  • Czas trwania kursu: 1 dzień – 8 godzin
  • Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej karcie zgłoszenia na fax. 52 374 73 87
    e-mail:  magdalena.firgolska@metalko.com.pl
  • Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  504 241 764
  • Koordynator szkolenia:  Magdalena Firgolska                                              

Zapraszamy Państwa do udziału

Karta zgłoszenia