Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

KONFERENCJA CO2

Certyfikat f-gazowy UDT dla personelu. Szkolimy on-line!

Zasady Projektowania Systemów Klimatyzacji i Wentylacji

Kurs lutowania twardego

X Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne 22-23. X. 2020.

 

Witam Państwa,
 
Zapraszamy Państwa na X Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne, od lat cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem osób z kierownictwa dozoru i eksploatacji w zakładach wykorzystujących amoniak w instalacjach chłodniczych, np. dyrektorów technicznych, głównych mechaników i energetyków, mistrzów, brygadzistów, liderów maszynowni chłodniczych.
 
Tegoroczny temat wiodący to: “Przemysłowe instalacje chłodnicze- warunki prawidłowej eksploatacji”. Termin Warsztatów: 30.09-1.10.2021
 
Niezaprzeczalnymi atutami naszej imprezy są interesujące tematy, ożywiona dyskusja, kontakty z osobami z branży chłodnictwa amoniakalnego, ale również wzajemne dzielenie się doświadczeniami. W związku z tym, zapraszamy osoby nadzorujące amoniakalne instalacje chłodnicze, do aktywnego włączenia się w tworzenie X Warsztatów Amoniakalnych. Zachęcamy do przesyłania propozycji tematów, zgłaszania problemów, czy przypadków wartych omówienia i przedyskutowania w gronie praktyków.
 
Prosimy Państwa o przygotowanie i zaprezentowanie na Warsztatach krótkich wystąpień o przypadkach, problemach i sukcesach z Państwa kariery zawodowej. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami to istota naszego corocznego spotkania, wyróżniająca nas spośród wielu tego typu imprez.
 
Stałym punktem Warsztatów będą spotkania z firmami i instytucjami działającymi  na rzecz chłodnictwa amoniakalnego, ich wystąpienia, stoiska prezentujące ciekawe i nowe rozwiązania techniczne, konsultacje z ekspertami, kontakty bezpośrednie z innymi osobami z nadzoru.
 
 Zapraszamy do udziału.
 
Pozdrawiam
Magdalena Firgolska tel. 504 241 764, 784 075 860
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

 Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem X Warsztatów Amoniakalnych i zobowiązuję się do jego stosowania

Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV2 ( COVID ) oraz w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/am kontaktu z osobami chorymi.

Równocześnie oświadczam, że nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.