Certyfikat f-gazowy dla personelu

Zasady Projektowania Systemów Klimatyzacji i Wentylacji

Kurs lutowania twardego

Kurs: Maszynista chłodni-operator amoniakalnych instalacji chłodniczych poziom I

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji prowadzi swoją działalność szkoleniową od roku 2004 na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ.U.poz.1632). W roku 2008 Centrum Szkoleń zostało wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Od 2008 roku prowadzimy szkolenia pod patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa w zakresie szkoleń i egzaminów personelu z dziedziny techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła.

Osobom zainteresowanym oferujemy szkolenia w obszarze:

    • chłodnictwa: CO2, freonowego, amoniakalnego,
    • klimatyzacji, wentylacji,


Umożliwiamy uzyskanie wiedzy praktycznej i umiejętności w specjalnościach:

    • Mechanik Urządzeń Chłodniczych,
    • Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych,
    • Maszynista Chłodni/Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych.


Istnieje możliwość uzyskania uprawnień wymaganych od osób pracujących w chłodnictwie, klimatyzacji, wentylacji:

    • Świadectwo Kwalifikacji dotyczące substancji kontrolowanych,
    • Uprawnienia Elektroenergetycznych dla chłodnictwa, klimatyzacji, i wentylacji,
  
Pomagamy zarówno osobom, które chcą się przyuczyć do wykonywania usług w chłodnictwie, klimatyzacji i wentylacji, jak również tym, którzy dążą do podwyższenia kwalifikacji zawodowych, stosując sprawdzony system szkolenia. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co sprzyja zdobywaniu wiedzy i umiejętności szczególnie podczas zajęć praktycznych. Kadrę wykładowców tworzą wysokiej klasy specjaliści z branży, najczęściej inżynierowie dysponujący dużą wiedzą praktyczną, w tym eksperci Krajowego Forum Chłodnictwa, inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego oraz wykładowcy Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy.
W oparciu o umowę zawartą w dniu 17 czerwca 2013r. pomiędzy METALKO Sp.z o.o. w Bydgoszczy, a firmą Chłodnictwo-Klimatyzacja Włodzimierz Nekanda Trepka z siedzibą w Osielsku, Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji od 1 lipca 2013r. kontynuuje działalność szkoleniową w ramach firmy METALKO Sp. z o.o.
www.metalko.com.pl