Certyfikat f-gazowy dla personelu

Zasady Projektowania Systemów Klimatyzacji i Wentylacji

Kurs lutowania twardego

Kurs: Maszynista chłodni-operator amoniakalnych instalacji chłodniczych poziom I

Napełniacz pojemników ciśnieniowych

Uprawnienia dla osób napełniających ciśnieniowe zbiorniki przenośne gazami skroplonymi o pojemności powyżej 350 cm3


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07. 201 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych z późniejszymi zmianami z Rozporządzenia z dnia 20.02.2003 r.

Termin kursu i egzaminu UDT: 6.04.2018

Tematyka kursu:
1.    Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
2.    Przepisy prawne
3.    Zbiorniki przenośne, ich badania i naprawy,
4.    Konstrukcja zbiorników przenośnych
5.    Znakowanie zbiorników przenośnych
6.    Napełnianie zbiorników- ćwiczenia praktyczne
7.    Składowanie zbiorników przenośnych

Po zakończeniu szkolenia nastąpi egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego


Zgłoszeń prosimy dokonywać na podstawie załączonej karty zgłoszenia, wysyłając ją na adres e-mail: magdalena.firgolska@metalko.com.pl tel. 504 241 764

Karta zgłoszenia